تکریم و معارفه رئیس اداره خدمات شهری منطقه 2

با حضور مهندس بهزاد حقانی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان رئیس جدید اداره خدمات شهری منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مهندس خواجوی در زمان تصدی این سمت، مهندس افشاری به عنوان رئیس جدید این اداره در منطقه دو معرفی شد.کد محتوا 18386

برچسب ها