سال جهش تولید
دکتر حاج کاظمیان رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) پس از بازدید از شهرداری منطقه 2 با کاووس حقانی مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان دیدار کرد.در این دیدار صمیمانه بر همکاری های مشترک دانشگاه و شهرداری تأکید شد.
بازدید رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) از شهرداری منطقه 2