29 آبان 1400 - 13:16
بازدید از محله ولدان

بازدید مهندس صیرفی نژاد مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان به همراه مهندس فلاح و حجت الاسلام مهروی پور عضو شورای شهر اصفهان از محله ولدانکد محتوا 41559