26 خرداد 1399 - 22:02

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود­ دارد: دیه ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه ای در قسمت علیای شهرضا.

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود­ دارد: دیه ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه ای در قسمت علیای شهرضا.

راجع به بابوکان ماربین اصفهان باید گفت که بسیار به اصفهان نزدیک است و اکنون به شهر تبدیل  ­شده و آداب و رسوم مردم آن، از صورت قدیمی به شهرنشینی گرایش پیدا کرده­ است.

از لحاظ واژه ­شناسی، بابوکان از ریشه­ ی بابک و بابکان، به انضمام پسوند ان نشانه ­ی نسبت است. وجود حرف واو که به صورت ضمه تلفظ می‌شود، از باب تسامح است و رنگ و صبغه­ ی محلی دارد و اصل کلمه همان بابک است (مهریار، 1382: 177).

همچنین بوکان به معنی عروسان، سرزمین آب فراوان و گلزار نیز آمده ­است. این منطقه به دلیل داشتن آب­ و ­هوای مطبوع و باغ‌های زیبا و قنات­ های فراوان، همانند عروسی زیبا در بلوک ماربین تلقی می‌شد و در شمال بابوکان، کوه­ های پلارت، نگهبان منطقه بود (صرامی،1382: 97).

از لحاظ موقعیت مکانی، بابوکان در خیابان امام­ خمینی قرار­دارد. در گذشته بیشتر زمین‌های آن کشاورزی بود و اخیراً خانه­ سازی در این محله نیز رسوخ کرده ­است.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12149

برچسب ها