آخرین جلسه کمیته نظارتی منطقه 2 شهرداری اصفهان در فصل تابستان

آخرین جلسه کمیته نظارتی منطقه 2 شهرداری اصفهان در فصل تابستان برگزار شد. دراین جلسه اعضای کمیته به همراه مدیر منطقه، درخواستها و شکایات شهروندان را بررسی کردند. این جلسه در حدود 4 ساعت به طول انجامید و 40 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. در این کمیته مساعدت مالی با  50 درصد بالاترین رتبه را در میان درخواستهای مردمی داراست، پس از آن شهرسازی با 40 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.کد محتوا 18479

برچسب ها