افزایش 2 برابری سرانه فضای سبز با طرح 170 هکتاری بختیار دشت

بهمن راعی : مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: با اجرای طرح ایجاد فضای سبز در بخش 170 هکتاری بختیار دشت، سرانه فضای سبز منطقه دو به 2 برابر افزایش می یابد. کاووس حقانی در سلسله نشست های «سه شنبه ها با رسانه» در نشست خبری مجازی با خبرنگاران با اشاره به اینکه برایاحداث خانه کودک از سال گذشته تا کنون پیگیر بودیم و مصر هستیم این طرح تحقق پیدا کند، اظهار کرد: این پروژه یکی از اقدامات فرهنگی منطقه دو است و هنوز تملک زمین به جمع بندی نرسیده چراکه قسمتی از زمین مورد نیاز مشاع است.همچنین احداث آن 10 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که به صورت مشارکتی از سوی شهرداری مرکزی و منطقه تامین می شود. وی ادامه داد: احداث خانه فرهنگ رسالت تامین اعتبار شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است و تا یک ماه دیگر کلنگ زنی می شود. مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه رفع آلودگی در منطقه دو که ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی است، با موانعی برخورد کرده است، گفت:هم اکنون موزاییک سازان در محدود 18 هکتاری مشغول کار هستند و در سال های گذشته بخشی از واحدهای موزاییک سازی به بختیاردشت منتقل شدند اما باید براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 کاربری ها تغییر کند تا امکان انتقال سایر موزاییک سازان به بختیار دشت هم ممکن باشد.وی با بیان اینکه در سال های مختلف اقدامات زیادی برای توسعه منطقه 2 صورت گرفته است، تصریح کرد: منطقه دو در حال توسعه است و مهمترین کار در این راستا اختصاص حداکثری بودجه به پروژه های محرک توسعه است و اگر بودجه ها هرساله تحقق یابد منطقه از وضعیت کمتربرخوردار خارج شدهو می تواند استانداردها را کسب کند. حقانی با اشاره به اینکه منطقه دو دارای 5 فرهنگسرا، 3 سالن مطالعه و 2 ورزشگاه است، اظهار کرد: در دوره کرونا به دلیل اینکه اکثر کلاس ها تعطیل بود آموزش به فضای مجازی منتقل شد و تا پایان سال هم به مناسبت های مختلف برنامه هایی از این نوع خواهیم داشت. وی با بیان اینکه در سال گذشته محدوده ای برای توسعه گردشگری در منطقه دومطرح شد، گفت:این محدوده درورودی منطقه سمت دهنو است؛ البته ایجاد170 هکتار فضای سبز در غرب بختیار دشت برای توسعه منطقه ای شبیه پارک کوهستانی صفه نیز مدنظر است. مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان تصریح کرد: یک سوم اراضی داخل محدوده منطقه دو دارای کاربری کشاورزی است و اصلا توسعه ای نمی تواند انجام شود؛ همچنین وضعیت منطقه به صورتی است که توسعه عمودی هم ممکن نیست که بر همین اساس تعداد آپارتمان ها در منطقه انگشت شمار است. حقانی با اشاره به اینکه برای محرومیت زدایی از سطح منطقه، ساخت کتابخانه ای در شهرک رسالت در دستور کار است، گفت: اجرای روکش آسفالت، زیرسازی و لکه گیری در معابر، جذب بودجه های محرک توسعه، اجرای پایانه صمدیه با استفاده از بودجه محرک توسعه از جمله اقدامات برای رفع محرومیت از منطقه به شمار می رود. وی سرانه فضای سبز منطقه 2 را با توجه به وسعت یک میلیون و 800 هزار مترمربعی فضای سبز وجمعیت 72 هزار نفری، نزدیک به 26 مترمربع دانست و افزود: با احداث فضای سبز 170 هکتاری در بختیار دشت سرانه فضای سبز منطقه دو برابر می شود. مدیر منطقه دو شهر اصفهان از ساماندهی زیرگذر شهید خرازی خبر داد و گفت: با ساماندهی این زیرگذر به توسعه فضای سبز هم کمک می شود. همچنین احداث منبع آب ورودی دهنو با حجم ۵۰۰ مترمکعب برای تامین آب فضای سبز منطقه اجرا شده است. وی مساحت بافت فرسوده منطقه دو را 110 هکتار عنوان و تصریح کرد:برای نوسازی بافت فرسوده با معتمدان محلی و ساکنان جلساتی برگزار شده استتا از امتیازاتی که می توانند برای نوسازی بافت، دریافت کنند مطلع شوند اما با توجه به تمکن مالی پایین مالکان این کار با تاخیر مواجه است و عرض کم معابر در بافت فرسوده هم یکی از موانع سر راه نوسازی است. حقانی در مورد انتقال واحدهای موزاییک سازی از منطقه هم اظهار کرد: این 18 هکتاری که موزاییک سازان در آن مشغول اند، کاربری فضای سبز دارند و با جابجایی به بختیار دشت می توان این 18 هکتار را احیا و تبدیل به منطقه گردشگری کرد. وی ادامه داد: بودجه منطقه دو در سال 99 حدود 70 میلیارد تومان است که 24 میلیارد تومان آن برای اجرای طرح های محرک توسعه است.همچنین تا کنون 35 درصد بودجه منطقه دو محقق شده است.

به نقل از روزنامه ابتکارکد محتوا 20224

برچسب ها