تکریم و معارفه مسئول امور حقوقی منطقه 2

با حضور جناب آقای غلامعلی فیض اللهی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان مسئول جدید واحد امور حقوقی منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد جناب آقای وکیل آرین مهر در زمان تصدی این سمت، جناب آقای وکیل مقتدایی به عنوان مسئول جدید این واحد در منطقه دو معرفی شد.


کد محتوا 24682

برچسب ها