10 خرداد 1400 - 10:35

1. مراجعه به سامانه اصفهان نما از طریق آدرس my.isfahan.ir و انتخاب یکی از خدمات شهرسازی الکترونیک مثل استعلام بانک و رود به سامانه اصفهان نما http://esup.isfahan.ir/Isfahannama/

در صورتی که در سامانه اصفهان نما ثبت نام نکرده بایستی ثبت کند. وارد اکانت شده و خدمت را انتخاب نماید.

2. انتخاب خدمت و طی مراحل گام به گام

* مطالعه و تایید تعهدات

* ورود کد نوسازی از طریق انتخاب ملک نقشه و یا به صورت دستی

* تائید مهندسین ناظر

* بارگذاری مدارک مورد نیاز و درج مشخصات نامه دفترخانه

* ثبت درخواست و ارسال پرونده به کارتابل ناظرین جهت تایید گواهی پایان کاری

* پس از تائید مهندسین ناظر بصورت آنلاین، پیامکی به مالک جهت انتخاب زمان بازدید ارسال می گردد و شما می توانید جهت ادامه فرآیند به قسمت "درخواستهای پیشین" سایت اصفهانما مراجعه نمایید.

* کلیک روی گزینه "نمایش پرونده" و انتخاب زمان بازدید توسط مالک

* ارسال کد تائید به شماره همراه و ثبت زمان بازدید

* پس از انجام بازدید ملک توسط کارشناس شهرداری کلیه مراحل بصورت غیر حضوری در منطقه انجام و به شما پیامک می گردد.

* همچنین شما می توانید با مراجعه به قسمت "پیگیری درخواست" سایت اصفهان نما از کلیه مراحل پرونده مطلع گردید.

3. دریافت برگه گواهی سفتکاری

4. دریافت پرینت برگه از سامانه و ارائه به منطقه

کد محتوا: 33848

برچسب‌ها